torsdag 1 oktober 2015

Om konstnären Bent Katzeff

KONSTNÄREN BENT KATZEFF 
 
Utbildning:

Kunstakademiet, København, Danmark 1966-73: Malerskolen under Egill Jacobsen och Dan Sterup Hansen samt Grafisk Skole under Palle Nielsen.

Medlemskap:

·         Helsingborgs konstförening

Jurybedömda utställningar:

·         Charlottenborgs forårsudstilling 1967, 1968, 1969, 1970 och 1971
·         Kunstnernes efterårsudstilling på Den Frie 1979 och 1981
·         Vårsalong, Kulturhotellet, Helsingborg 2022

Separatutställningar:

·         Den Sociale Højskole, København 1980 och 1981
·         Helsingborgs skattehus konstförening 1980
·         Alka Forsikring 1983
·         Cowi Consult 1985
·         Eksportkreditrådet 1986
·         Galleri Sct. Anna, Helsingør 1988
·         Grafisk Forbunds Hus 1988
·         Galleri Kryp in, Helsingborg 1990
·         Valby Bibliotek 1990
·         Texaco Kunstforening 1991
·         Socialpædagogernes Landsforbund 1992
·         Invandrargalleriet, Helsingborg 1993
·         Galleri Engleson, Malmö 2016
·         Allhelgonakyrkans galleri, Råå 2018

Samlingsutställningar

·         Vinterudstillingen, Charlottenborg 1967 och 1968
·         Galleri Gammel Strand, København 1983 och 1985 (med konstnärsgruppen Grøn Jord)
·         Ålborg Kunstpavillon 1983 (med konstnärsgruppen Grøn Jord)
·         Nordiskt kulturcentrum, Hässelby slott, Stockholm 1986 (med konstnärsgruppen Grøn Jord)
·         Varmegalleriet sommerudstilling 1991, 1992 och 1993
·         Galleri Maria Thorlund 2015
·         Konst på stan, Helsingborg 2015 och 2016

Offentliga uppdrag, utsmyckningar:

·         B&W, Väla köpcentrum, Helsingborg 1995
·         Idrottens hus, Helsingborg 1996

Övriga meriter:

·         Irmas kunstbærepose nr 230, 1986